Festa de presentació de Cortocomenius

Presentació del festival i anunci dels curtmetratges seleccionats de la seccció Oficial i No Oficial. A més, sabrem quina és la capçalera guanyadora.