Últimes notícies

Notícies d'actualitat de Cortocomenius

Seccions

Seccions de la XIa Edició de Cortocomenius
Secció Cartell

Bases de la secció Cartell.

Secció projectes

En esta secció premiem tres projectes elaborats pels nostres alumnes per a la realització d’un curtmetratge-

seccions oficials

En breu publicarem les bases.

SECCIÓ CAPÇALERA

Una vegada sapiam el cartell, heu d’estar preparats per a fer la capçalera de la XII Edició de Cortocomenius.