Bases XVIII Edició

                                                                                     

BASES DE PARTICIPACIÓ 

Introducció 

La XVIIIa edició de CORTOCOMENIUS pretén mostrar les millors produccions  valencianes, amb la intenció de promocionar, difondre i donar suport al desenvolupament del cine digital. La temàtica de Cortocomenius d’aquesta edició versarà sobre “L’AIGUA en el nostre entorn”.

Data i lloc 

CORTOCOMENIUS se celebrarà a València del 14 al 25 d’octubre 2024.  

Seccions 

El festival Cortocomenius inclou les seccions: 

Selecció 

El comitè organitzador seleccionarà 10 treballs per secció. 

Les produccions seleccionades, seran projectades amb assistència de públic en les  seus del festival, durant el mes d’octubre de 2024. 

A tots els curtmetratges presentats (que cumpleixen amb les bases) se’ls comunicarà  via e-mail/plataforma d’inscripció si són seleccionats o no. 

Participants 

Les produccions presentades al festival han de complir els requisits següents:  


Inscripció 

La data límit d'inscripció és el 13 de setembre del 2024. La inscripció és podrà  realitzar a través de les plataformes Festhome i Movibeta, encara que també està la  possibilitat de fer-ho a través de la fitxa online a la nostra pàgina (seguint les instruccions).  En tots els casos s’haurà d’acreditar la condició de valencià o resident a la Comunitat  Valenciana (complint el punt c). La informació que s’haurà d’adjuntar a través del mitjà que trieu d’inscripció és: 


Per a totes les persones participants:  

Jurat 

Estarà format per cinc professionals triats de l'àmbit cultural de la Comunitat  Valenciana. No podran formar part del jurat aquelles persones que estiguen directament  vinculades amb alguna producció a competició. Les persones que formen part del jurat seran designades per  resolució de l'organització del festival, que es farà pública en la pàgina web del festival.

                                                                                

Premis 

El Jurat atorgarà els següents premis honorífics del Festival: 

Acceptació de las bases. 

La participació en el festival suposa l'acceptació d'estes bases i de la fallada  inapel·lable del jurat. 

Informació 

Qualsevol informació addicional sobre CORTOCOMENIUS la pots consultar en: http://www.cortocomenius.es o enviant un e-mail: info.cortocomenius@gmail.com