1 marzo, 2018

Secció projectes

  1. Participants:

a) Aquells alumnes o exalumnes que hagen estat matriculats al Comenius Centre Educatiu, entre el curs 2017-2018 i 2019-2020, ambdós inclusivament.

  1. Condicions de participació:

a) Els participants hauran de presentar un projecte d’un curtmetratge:         

b) El projecte s’entregarà abans del 05 de juny de 2020 fins les 23:59 h., a través del formulari online que estarà disponible al nostre web. En eixe formulari s’haurà d’adjuntar tota la informació requerida de forma conjunta en un únic arxiu pdf amb una portada on s’indique el títol i la persona de contacte.

c) El 50% dels components de l’equip tècnic ha de complir la norma 1.a.

3. Selecció:

a) L’organització triarà tres projectes, per a la seua posterior realització, atenent els criteris següents:

  • Originalitat.
  • Valors ètics.
  • Interés social i cultural.
  • Interés artístic.
  • Viabilitat.

b) Durant els dies 12 al 19 de juny de 2020 es realitzaran entrevistes als autors preseleccionats, estes mateixes seran online sempre i quan les autoritats sanitàries no es permeta la possibilitat de que siguen presencials.

c) Els projectes seleccionats es publicaran el dia 25 de juny de 2020.

  1. Premis:

a) Premi metàl·lic: 500 €.

b) Material proporcionat pel Comenius Centre Educatiu.

c) Material proporcionat per empresa patrocinadora.

d) Els premis poden quedar deserts.

e) Els premis de préstec de material es podran utilitzar sempre i quan les autoritats sanitàries autoritzen l’entrada a Comenius Centre Educatiu i/o a l’empresa patrocinadora per a poder fer ús del material.

  1. Condicions d’execució del projecte:

a) El rodatge es realitzarà entre el 26 de juny fins al 31 de juliol de 2020 (sempre i quan les autoritats sanitàries autoritzen la realització de rodatges en eixes dates) i el muntatge es realitzarà abans de la finalització del termini d’inscripció a la XIVa Edició de Cortocomenius, tot en horari acordat amb l’organització.

b) En cas de no realitzar-se el projecte, l’Organització es reserva el dret a atorgar tal premi a un altre projecte.

c) Els projectes, en cas de no ser en valencià, hauran d’anar subtitulats al valencià.

d) L’autor està obligat a presentar el curtmetratge a alguna secció de la XIVa Edició de Cortocomenius 2020.

e) L’autor inclourà el logotip del festival en els crèdits del mateix, així com, en les distintes promocions que es facen del curtmetratge. Aquest logotip serà facilitat per l’Organització.

f) L’autor cedeix els drets a l’Associació Cultural Juan Comenius per al seu ús tan per a promoció en futures edicions del Festival com per a finalitats docent al Comenius Centre Educatiu.

g) Totes les dates programades queden supeditades a la situació d’Estat d’alarma per la Covid-19, per tant, podrem alterar-les si amb això hem de complir amb estes mesures extraordinàries.