1 marzo, 2018

Secció projectes

Secció de “PROJECTES”. CORTOCOMENIUS 2023

 1. Participants:
 • Aquell alumnat o ex-alumnat matriculat a Comenius Centre Educatiu, entre el curs 2021-2022 i 2022-2023, ambdós inclosos.
 1. Condicions de participació:
 • El projecte s’entregarà abans del 04 de juny de 2023 fins les 23:59 h., a través del formulari online que estarà disponible al nostre web. En eixe formulari s’haurà d’adjuntar tota la informació requerida de forma conjunta en un únic arxiu pdf amb una portada on s’indique el títol i la persona de contacte.
 • El 50% de les persones que composen l’equip tècnic ha de complir la norma 1.a.
 1. Selecció:
 • L’organització triarà tres projectes, per a la seua posterior realització, atenent els criteris següents:
  • Originalitat.
  • Valors ètics.
  • Interès social i cultural.
  • Interès artístic.
  • Viabilitat.
 • Durant els dies 12 al 16 de juny de 2023 es realitzaran entrevistes als autors/es pre-seleccionats.
 • Els projectes seleccionats es publicaran el dia 22 de juny de 2023.
 1. Premis:
 • Premi metàl·lic: 500 €.
 • Material proporcionat pel Comenius Centre Educatiu i Associació Cultural Juan Comenius, a més , este projecte rebrà l’assessorament per part de professionals de l’audiovisual valencià.
 • Material proporcionat per empresa col·laboradora.
 • Els premis poden quedar deserts.
 1. Condicions d’execució del projecte:
 • El rodatge es realitzarà entre el 23 de juny fins al 28 de juliol de 2023  i el muntatge es realitzarà abans de la finalització del termini d’inscripció a la XVIIa Edició de Cortocomenius, tot en horari acordat amb l’organització. 
 • En cas de no realitzar-se el projecte, l’Organització es reserva el dret a atorgar tal premi a un altre projecte.
 • Els projectes, en cas de no ser en valencià, hauran d’anar subtitulats al valencià.
 • L’autor/a està obligat/ada a presentar el curtmetratge a alguna secció de la XVIIa Edició de Cortocomenius 2023.
 • L’autor/a inclourà el logotip del festival en els crèdits del mateix, així com, en les distintes promocions que es facen del curtmetratge. Aquest logotip serà facilitat per l’Organització.
 • L’autor/a cedeix els drets a l’Associació Cultural Juan Comenius per al seu ús tant per a promoció en futures edicions del Festival com per a finalitats docents a Comenius Centre Educatiu.